Brandweer Noemt “vondeling” Hope

Sinds in de Verenigde Staten in 2000 de Safe Haven Law werd aangenomen, hebben 41 ongewenste baby’s een nieuw thuis gevonden.

* De Safe Haven Law geeft ouders de kans om hun pasgeboren kind af te geven bij een ziekenhuis of brandweerkazerne.

Dit kan anoniem, zonder angst te hebben vervolgd te worden. Hiermee wordt voorkomen dat ouders hun kind om het leven brengen, omdat ze niet weten wat ze ermee aan moeten.

Het kind mag niet ouder dan drie dagen zijn en moet in goede gezondheid verkeren. Ouders krijgen een maand de tijd om van gedachten te veranderen, daarna wordt het kind ter adoptie aangeboden aan derden.

Het 17e kind dat door deze regeling werd gered, heet Gloria Hope. De brandweermannen die het kind aannamen, noemden het Hope.

De familie Lewis, die haar adopteerden, behielden die naam en voegden er Gloria aan toe, naar haar oma aan moederszijde en naar de eerste vrouw van haar nieuwe vader.