Vaders zijn drie jaar ouder dan moeders

baby slapendVaders zijn gemiddeld drie jaar ouder dan hun partner, als ze voor het eerst ouders worden. Vrouwen krijgen op hun 29e hun eerste kind, mannen op de hun 32e.

Ik was eigenlijk op zoek naar het aantal geboorten per jaar naar sekse, maar raakte zoals wel vaker verstrikt in de CBS website.

Goed, even wat feiten die zijdelings met voornamen te maken hebben, ter leering ende vermaeck.

  1. Er werden de afgelopen 20 jaar zo’n vier miljoen kinderen geboren in Nederland, ofwel gemiddeld 194.000 per jaar.
  2. In de jaren 1998-2003 was er sprake van een ware babyboom, toen werden er ruim 200.000 kinderen per jaar geboren. De afgelopen jaren waren dat er ‘maar’ zo’n 184.000 per jaar
  3. Vorig jaar (2011) telde het laagste aantal geboorten in 25 jaar tijd: 180.000. Onzekere tijden voor jonge stellen leiden tot minder kinderen.
  4. Er worden altijd wat meer jongens dan meisjes geboren: voor elke 100 meisjes zijn er 105 jongens.
  5. Vrouwen krijgen gemiddeld 1,8 kind. Dat is gemiddeld hè: moeders krijgen wel eens twee of drie kinderen tegelijk, maar slechts zelden 1,8 kind.
  6. Mannen krijgen minder kinderen: 1,7 kind. Dat betekent dat moeders vaker kinderen van meerdere mannen krijgen, dan dat mannen bij meerdere vrouwen kinderen verwekken.
  7. Alle aandacht voor tienermoeders en oude moeders ten spijt, is de gemiddelde leeftijd waarop een vrouw haar eerste kind krijgt al lange tijd 29 jaar (en mannen 32). Bij een tweede zijn moeders 32, bij een derde kind 33 en bij een vierde of volgend kind 35.
  8. Van de duizend geboorten zijn er 983 een eenling, 16 een tweeling en minder dan 1 een drieling. In 2011 werden er 2.825 tweelingen geboren (5.650 kinderen) en 45 drie- en vierlingen. Het aantal meerlingen daalt licht, doordat er bij ivf tegenwoordig minder embryo’s per keer worden teruggeplaatst.
  9. De meest voorkomende combinatie bij tweelingen is een jongen en een meisje, gevolgd door twee jongens, gevolgd door twee meisjes.

En: pas jij in het plaatje? Zijn jullie relatief jonge of oude ouders? En heb jij het gemiddeld kindertal eigenhandig omhoog gekrikt door meer dan één kind te krijgen?