Belgisch meisje mag geen Belgique heten, of toch wel?

In de Brusselse deelgemeente Etterbeek wonen ’s lands meest chauvinistische ouders. Een tijdje geleden wilden ouders er hun kind Cramique (krentenmik) noemen, naar het streekgerecht. Onlangs werd er de kleine Belgique geboren, waarvan de Belgische burgerlijke stand ook al geen voorstander bleek. Gaël en Lydwine de Sauvage (gesproken over beeldende namen!) moeten hun dochter, die […]

Jongetje mag geen Q heten

Zweden heeft een reputatie hoog te houden als het gaat om rechtszaken over voornamen. Zo wilden ouders hun kinderen Ikea en Veranda noemen, wat niet werd toegestaan. De ouders van Brfxxccxxmnpcccclllmmnprxvclmnckssqlbb11116 (uit te spreken als Albin) kregen een boete opgelegd omdat ze vijf jaar na de geboorte nog steeds geen toegestane naam voor hun zoon hadden […]