49 Benjamin Johnsons In Familie

Betovergrootvader Benjamin Franklin Johnson had zeven echtgenotes, 45 kinderen en 374 kleinkinderen.

Slechts honderd jaar na zijn dood staan er zo’n 44.000 nazaten in de stamboom.

Op de familiereünie, waar zo’n 1.200 familieleden op af kwamen, bleken er bijna vijftig Benjamin Johnson te heten.