Het Voornamen Dagboek

Eerder dit jaar heb ik meegewerkt aan een uitgave van het tijdschrift Kinderen: vanaf juli ligt er dus weer een nieuw boek over voornamen in de winkel. Of in ieder geval bij Bruna, aangezien ik daar onderstaande vermelding vond.

Voor de liefhebbers:
Titel: Het voornamen dagboek
ISBN: 9058552152
Aantal pagina’s: 144 blz.
Genre: Zwangerschap en opvoeding:
Verwacht: 1/7/2005
Prijs: € 8,95

Zusje-zonder-naam

Rond 15.15 uur vanmiddag word ik gebeld door BNR Radio. De Rijksvoorlichtingsdienst heeft gemeld dat het zusje van Amalia geboren is. Of ik, meteen na de presentatie van het meisje aan de pers om 16.30 uur, iets kan zeggen over ‘de naam’.

Ik ga snel naar de site van De Telegraaf om de feiten te checken. Niet snel daarna volgt de eerste foto.

Vader Willem-Alexander meldt vanuit Den Haag over de naam van het vijfde kleinkind van Beatrix: “Daar zijn we nog niet helemaal uit.”

Máxima’s ouders, Jorge en Carmen Zorreguieta waren al een paar dagen geleden in Nederland gearriveerd. Direct na de geboorte kwamen ze met erfprinses Amalia naar het ziekenhuis.

Volgens Willem-Alexander heeft Amalia het grote zus zijn alvast kunnen oefenen op een pop die Baby heet en worden beide kinderen tweetalig opgevoed: in het Nederlands en het Spaans.

De nieuwe prinses wordt pas woensdag of donderdag aangeven bij de burgerlijke stand. Kortom: pas dan weten wat dé naam is. Voorlopig hou ik het op Florentine, Helena, Leonor of Theresia. Jullie?

Log Aangemaakt

Ik zit al tijden te hannesen met een veel te groot word-bestand, boordevol nieuws over voornamen. Op die manier heeft niemand er iets aan, totdat boek 2 uitkomt natuurlijk.

Kortom, vanaf vandaag hou ik al mijn nieuws over beroemde baby’s, modenamen, onderzoek naar voornamen en site updates bij op dit log!

Site updates 2000-2005

28 februari 2005
Kleuren gewijzigd. Na twee jaar afscheid van rood met crème, welkom blauw!

29 augustus 2003
Wouter heeft een nieuw, beter werkend menu voor me gemaakt: ziet er goed uit! Dat was ook meteen aanleiding om de boel weer eens flink op te schonen en aan te vullen.

2 januari 2003
Weer eens een nieuw uiterlijk… afscheid van bruin met geel… nu rood met crème, nieuw menu, zeer stemmig!

2 januari 2002
De complete lijst voor 2001 is klaar. Sara(h), Sophie en Emma blijven het laatste kwartaal van 2001 onverminderd in trek; met name Jill, Cheyenne, Zeinab, Aïcha en Maaike zijn over hun hoogtepunt heen. Snel opkomende namen zijn: Lola, Lara, Iman(e), Laila, Nisrine en (denken deze ouders dan echt niet aan hoe deze namen over 15 jaar klinken?) Puck en Kiki.

In het vierde kwartaal zijn bij de jongetjes éénlettergrepige modenamen Daan, Max, Tim, Tom, Sam, Rike, Mike en Kaj eindelijk aan het verdwijnen en kan met blijdschap worden gemeld dat “Noah” helemaal niet meer werd gebruikt. Helaas noemen nieuwe “hippe” ouders hun kind nu niet Sam maar Sem (zucht). Mohammed en Thomas blijven in Amsterdam evenwel om de nummer 1 positie strijden…

8 november 2001
De statistieken van voornamen in Barcelona zijn eindelijk ingevoerd. De Barcelonezen zijn veel minder origineel in hun voornaamkeuze dan Amsterdamse ouders. In Barcelona heet één op de vier jongens Marc, Jordi, Alexandre, Segi, Albert of Daniel. Eén op de vier meisjes heet Maria, Anna, Laura, Marta, Andrea of Cristina. Zowel bij de jongens als bij de meisjes heeft ruim een derde van de kinderen een top-10 naam!

7 november 2001
Statistieken van Nederlandse voornamen tot en met derde kwartaal 2001 bijgewerkt. Nee, in de totalen voor Nederland geen Mohammed of Yassine te bekennen, evenmin als de in Amsterdam zeer populaire namen Sam (en Samuel) en Luca (en Lucas). Blijkbaar zijn ook Sara(h) en Isa(belle) echt Amsterdamse namen, want ze komen in de Nederlandse top 20 niet voor.

22 oktober 2001
Mijn grote neef Michiel en zijn vriendin Mariëlle hebben een dochtertje gekregen: Roos Rian van Slagmaat.

29 augustus 2001
Nieuwe statistieken van Ierland.

22 augustus 2001
Als topvoetballer in Nederland moet je Patrick of Dennis heten: Van Abdelkrim tot Zlatan: dit zijn de namen van de 450 spelers in de Eredivisie in Nederland. De grootste kans om topvoetballer te worden in Nederland heb je als je Patrick, Dennis, Marc/Mark, Jan, John of Richard heet. (Oh ja, om als Belg op hoog niveau voetbal te kunnen spelen in Nederland, kun je beter Chris, Christof, Tom of Stijn heten.)

11 augustus 2001
Kijk nu met wie je baby of peuter in de klas zal komen te zitten! Aangenomen dat de meeste baby’s die in Amsterdam geboren worden, daar ook naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf zullen gaan, is met behulp van de voornamenstatistieken van 1999, 2000 en 2001 een heel aardig beeld te schetsen van hoe zo’n gemiddelde crèche er aan het begin van het schooljaar in september uit zal gaan zien. (link = verwijderd want was verouderd, EvN/30-12-03)

11 augustus 2001
Statistieken van Amsterdamse voornamen 2000 toegevoegd

8 augustus 2001
Mijn broer Wouter en ik zijn al een heel eind met het ontwikkelen van een voornamendatabase, waarin je kunt zoeken op betekenis, klank, frequentie, herkomst etc. etc. Er staat al een proefversie online, maar gezien de problemen die we tot nu toe hebben ondervonden met het beveiligen van het geheel, moet iedereen nog even zijn geduld bewaren…

10 juli 2001
Denemarken top 10 van 1900 tot nu toegevoegd

10 juli 2001
In het Amsterdams Stadsblad van 4 juli 2001 stonden de namen van de mensen die op een van de middelbare Montessorischolen van Amsterdam hun eindexamen hadden gehaald. De lijst geeft enerzijds een overzicht van de populairste namen van 15 tot 20 jarigen in Amsterdam en geeft bovendien een indruk van de populairste babynamen tussen 1981 en 1985.

16 juni 2001
Meer buitenland en meer Nederland: veel statistieken toegevoegd (nieuwe jaren, nieuwe landen) en een aantal regionale statistieken van Nederland.

9 juni 2001
Sitemap gemaakt (=inmiddels verouderd: 2-2-2002)

30 mei tot en met 6 juni 2001
Voornamenstatistieken buitenland gewijzigd en toegevoegd. Ook dit was weer een vreselijk karwei (ik doe niet meer aan week/weekend en dag/nachtritme), maar wel erg leuk: nieuwe voornamen top-10, -20, -50, -100 etc. van allerlei buitenlanden.

23 mei 2001
Inleiding herschreven en een stuk over demografie: het ziet er allemaal wéér iets anders uit… Ook inhoudelijk weer wat wijzigingen, namelijk een nieuwe pagina over wat demografie met voornamen te maken heeft.

19 mei 2001
Tweelingnamen toegevoegd, plus een nieuwe lay-out

8 maart 2001
Op de buitenlandse namenpagina alvast een begin gemaakt door de top 20 van voornamen in 1999 in de Verenigde Staten weer te geven.

5-7 maart 2001
Ik meende al zoiets te hebben gemerkt in het aantal bezoekers dat zomaar uit het niets op mijn pagina verscheen. De webmaster van de namenpagina heeft een link naar mijn site geplaatst. Ieieieie nu moet ik echt iets aan die voornamen gaan doen geloof ik.

9 februari 2001
Eindelijk een begin gemaakt met het voornamengedeelte opzetten! Neem alvast een kijkje in de populairste voornamen van Amsterdam. (=was “amsterdam.html”, een verouderde link, 2-2-2002)

Oktober 2000
derde versie

September 2000
tweede versie

Juli 2000
eerste versie website

Demografische ontwikkelingen en hun invloed op Amsterdamse voornamen

Inleiding
De demografische ontwikkelingen in Amsterdam zorgen ervoor dat de verscheidenheid in voornamen toeneemt. Ten eerste worden er door een kleine babyboom gemiddeld meer kinderen geboren dan de afgelopen jaren, dus meer kans op verschillende namen. Daarnaast, en dat is een veel belangrijker ontwikkeling, zijn er steeds meer kinderen met een niet-Nederlandse achtergrond, waardoor de aard en de verscheidenheid van voornamen in Amsterdam in enkele tientallen jaren erg is veranderd.

Geboorteoverschot
Er zijn in 1999 veel meer kinderen geboren dan de afgelopen jaren gemiddeld het geval was. Dit grotere aantal baby’s zorgde voor een groei in het bevolkingsaantal van Amsterdam:

“In 1999 is het aantal inwoners in Amsterdam met bijna 4.200 personen gestegen. Dit is voor het overgrote deel veroorzaakt door een groot geboorteoverschot van 3.500 personen. De invloed van migratie is beperkt.(…) De verwachting is dat de bevolking de komende jaren blijft toenemen. In de eerste plaats blijft er een vrij groot geboorteoverschot bestaan. In de tweede plaats zorgt de buitenlandse migratie voor de groei van de bevolking.(…) Doordat er tot 2010 in Amsterdam veel nieuwe woningen worden gebouwd, zal er tot die tijd geen substantieel binnenlands vertreksaldo ontstaan.” 

Etnische groepen
Zoals de statistieken laten zien heeft de samenstelling van de Amsterdamse bevolking grote invloed op de naamgeving gekregen. Door vestiging vanuit het buitenland neemt het aantal personen dat tot de etnische minderheden behoort toe. Bovendien is er bij hen een vrij groot geboortenoverschot, waardoor deze groep relatief sneller groeit. In Amsterdam worden acht etnische groepen onderscheiden. Het geboorteland van de persoon in kwestie en dat van zijn ouders bepaalt zijn etniciteit.(…) Na de Nederlanders vormden de Surinamers de afgelopen decennia de grootste etnische groep. De laatste jaren is het aantal ‘overige buitenlanders uit niet geïndustrialiseerde landen’ echter sterk gegroeid. In 2000 is deze groep zelfs groter geworden dan de groep Surinamers(…)

Het aandeel kinderen dat tot een etnische minderheid behoort, zal niet verder toenemen. Dat komt doordat ouders in toenemende mate tot de tweede generatie etnische minderheden behoren en hun kinderen tot de derde generatie (waardoor deze) niet meer tot de etnische minderheden worden gerekend.(…) Op het moment is de groep nog beperkt in omvang, maar zij is de laatste zes jaar met 60% toegenomen.

Dit laatste betekent dat kinderen van nu nog jonge tweede generatie Turken en Marokkanen tot de etnische Nederlanders zullen worden gerekend. Bekend is dat de verschillende etnische groepen voor wat betreft de partnerkeuze nog vrij sterk gericht zijn op de eigen groep. Van alle gehuwden uit deze groepen was tot 1999 circa 95% met een partner gehuwd uit de dezelfde etnische groep (opvallend: in 1999 nog maar 75%!).

De voornamen van kinderen binnen deze groepen worden vaak bepaald door de cultuur en het geloof waarbinnen de ouders zijn opgegroeid. Daarnaast krijgen Turkse en Marokkaanse vrouwen nog altijd meer kinderen dan vrouwen uit de andere etnische groepen, alhoewel het vruchtbaarheidscijfer wel afneemt. Hoe dan ook, het aantal en het aandeel “niet-Nederland klinkende” namen in de Amsterdamse voorraad zal in de nabije toekomst zeker niet afnemen.

Uitstelmoeders
Opvallend is dat terwijl het vruchtbaarheidcijfer onder Turkse en Marokkaanse vrouwen dalende is, het bij de meeste andere groepen juist stijgt. Vooral het aantal kinderen van vrouwen boven de dertig jaar neemt toe. Dit hangt waarschijnlijk samen met de economische groei en de gunstige vooruitzichten van de afgelopen jaren. Veel vrouwen die het krijgen van het eerste kind een aantal jaren hebben uitgesteld, nemen alsnog een kind. Door de daling van de vruchtbaarheid onder grote groepen etnische minderheden, zal het geboorteoverschot de komende jaren naar verwachting wel weer afnemen.

Met name in de armere, “zwarte” wijken (Bos en Lommer, De Baarsjes, Westerpark, Zuidoost) is het aandeel nieuwgeborenen in de totale bevolking nog steeds relatief groot is. Ook in stadsdelen waar de bevolking in sommige wijken grotendeels bestaat uit allochtone gezinnen en in de andere wijken grotendeels uit tweeverdieners met jonge kinderen, ligt het geboortecijfer hoog. Dit verschijnsel is goed zichtbaar in Zeeburg, waar het zuidelijk deel (de Indische Buurt) “zwart” is en het noordelijk en oostelijk deel (respectievelijk het Oostelijk Havengebied en IJburg) voornamelijk “wit”. Stadsdelen die grotendeels “wit” zijn en waarvan de bevolking relatief oud is, zoals de Binnenstad en Zuideramstel, laten juist een relatief laag cijfer zien.

Bron informatie: Statistisch Jaarboek Amsterdam 2001, pagina 49-71, O+S (Amsterdam)