Rechter Weigert Extra Voornamen

[EDIT] Op verzoek van de heer in kwestie heb ik een paar feitelijke onjuistheden in deze log gewijzigd en toonzetting wat aangepast. [10 mei 2006]

De Groningse Utrechtse student “Rolf” heeft op 21 november 2005 een verzoekschrift ingediend bij de griffie van de rechtbank Utrecht.

Rolf verzocht de rechtbank zijn voornaam te veranderen in Rolf Dudock Maurits.

Hij droeg daarvoor verschillende redenen aan: zo zouden zijn ouders bij zijn geboorte al van plan zijn geweest aan zijn voornaam Dudock Maurits toe te voegen.

Voor de moeder van de verzoeker, maar ook voor Rolf zelf, is Leonard Corneille Dudok (Dudok-zonder-c) de Wit een belangrijk historisch persoon.

L.C. Dudok is beter bekend als ‘Kees de Tippelaar’, die aan het eind van de negentiende eeuw ‘grote voetreizen’ maakte. Ook organiseerde hij volksfeesten met (toen ook al?) folkloristische spelletjes als ringsteken en zaklopen.

Rolf gaf bovendien aan dat hij op zijn studentenvereniging vaak negatieve reacties krijgt over het feit dat hij slecht één voornaam heeft.

Maar het belangrijke is, zo betoogde Rolf in zijn mail aan mij, is dat er voor zijn familie en hemzelf belangrijke persoonlijke en emotionele redenen zijn om de twee nieuwe voornamen toe te willen voegen.

De rechter vond Rolfs argumenten niet voldoende zwaarwegend om zijn voornaam te wijzigen. Rolf gaat in hoger beroep, meldde hij.