Voornamen worden mensenrechtenkwestie in Marokko

Met het aantreden van koning Mohammed VI in 1999 kregen Amazigh (Berbers), waarvan het merendeel van de Marokkaanse bevolking afstamt, meer rechten. Het kost de ambtenarij echter nog steeds moeite om die nieuwe vrijheden door te voeren, waardoor Berberse voornamen … Lees verder...