Cateautje

Voor mij zijn – flauwe woordspeling – namen als Cateautje een cadeautje:

Cateautje Hijmans van den Bergh
Cateautje Hijmans van den Bergh (bron: Intermediair, 25 februari 2011)

Haar voorletters zijn C.M.L. en iets zegt me dat Cateautje niet als zodanig geboren is, maar met een naam als Catharina Maria Lucia. Zou ze zelf voor Cateautje hebben gekozen, of haar ouders?

Feit is dat het al met al een fantastische retronaam is. Zowel ‘Cateautje’ (die prozaïsch Toos wordt genoemd) als de familie ‘De Woude van Bergh’ komen in Louis Couperus’ Eline Vere voor. Wie zou er niet vallen voor dit soort teksten?

Dag juffrouw Vere, sprak Cateau en reikte Eline haar hand. Eline
gevoelde plotseling een onbeschrijflijke, onberedeneerde sympathie
voor dat kind, zoo eenvoudig en onbewust-innemend, en ze moest haar
aandoening, terwijl ze opstond om heen te gaan, verbergen door Cateau
met een brusk gebaar, al spelende, te omhelzen.