Socialist

Wie dacht dat vroeger ‘iedereen’ elk kind Johannes of Maria moest heten, komt bedrogen uit. In januari 1872 wilde een kersverse vader zijn zoon Socialist noemen.
.

In de vorige week begaf zich te Velp een man naar den ambtenaar van den burgerlijken stand, om een zoon aan te geven, aan wien hij verklaarde den voornaam Socialist te willen geven. Het koste den ambtenaar eenige moeite hem te doen begrijpen, dat zulks niet aanging; doch eindelijk moest de socialistisch-gezinde vader wel besluiten zijn kind met een minder karakteristieken naam te begiftigen.

Bron: Leidsch Dagblad, 3 februari 1872

De naam Socialist is sindsdien nooit gegeven aan een Nederlandse baby. Wel wonen er hier enkele mannen en vrouwen die buiten Nederland zijn geboren die Socio, Societte of Society heten. En tientallen mannen met voornamen als Engels, Marx, Mao, Lenin, Stalin.