Kort nieuws 7 augustus 2011

  • In België mag je wél een achternaam als voornaam geven (en daarmee de achternamen van beide ouders dragen). http://bit.ly/nzVvxb #
  • Nathalie van Geffen uit het Gelderse Zetten / beviel gezwind / op een parkeerplaats van haar kind (Ze heet Yorinde) http://bit.ly/rjZZf6 #
  • Bijzondere afkorting van Frederik: Free Bronkhorst is free. http://bit.ly/q1RrRh #
  • Vrouw noemt dochter Atari Lynn (nadat haar bevalling begon tijdens een videospelpresentatie op een conferentie) http://bit.ly/oTJ3T2 #