Kort nieuws 12 juni 2011

Joris Graven is de eerste baby in het geboortehuis in Nijmegen (incl. zenuwachtig behangetje) http://bit.ly/lgusXr # Op voormalige Vlaamse vuilnisbelt wordt komt een geboortebos met een boom met voornaam van ieder in 2010 geboren kind http://bit.ly/kkyYZJ # Belgisch belbedrijf voert ludieke campagne met de voornaam van hun concurrent http://bit.ly/iulnKB # Begint je naam met een […]

Vijflingen en zeslingen in Nederland

In Nederland woont één zesling (geboren in 1977) en ook nog zes vijflingen (geboren 1984 en 1992). Daarna niet meer.