Weerman Noemt Kinderen Naar Stormen

In een artikel over families waarbij beide ouders een “emergency job” hebben, vertelt weerman David Hartman over de namen van zijn drie kinderen.

Allison (15), Andrew (13) en Audrey (12) zijn opzettelijk naar stormen uit hun geboortejaar vernoemd.

Dit soort ouders noemt men overigens “crisis couples”…