Werkgever Selecteert Op Naam?

Vorige week publiceerde de Universiteit van Utrecht (in opdracht van Groen Links) een onderzoek dat aantoont dat scholieren die op zoek zijn naar een stageplaats in de bouw relatief vaak worden afgewezen als ze een Marokkaanse (achter)naam hebben.

Jammer dat dit op zich zonder meer waardevolle onderzoek deels onderuit wordt gehaald door zowel de onderzoeksmethode als de conclusies.

1. De conclusie geldt namelijk alleen voor de bouwsector: “Slechts 15 procent van de Marokkaanse leerlingen maakt een kans om uitgenodigd te worden voor een gesprek, tegen 41 procent van de scholieren met een Nederlandse naam.”

In de detailhandel en in de horeca blijken de kansen voor scholieren van Marokkaanse afkomst (gelukkig) vrijwel gelijk aan die van autochtone leerlingen!

2. Daarnaast vraag ik me af of het aan de naam, of aan de afkomst en daarmee samenhangende reputatie ligt. Zou een Marokkaan zonder accent (het onderzoek was telefonisch) en mét een Nederlandsklinkende(r) naam ook zijn afgewezen?

Misschien niet erg politiek correct, maar: kan het gemiddelde bouwvakkersbedrijf (is dat een woord?) op basis van een gemompeld “Met Murat Bensaïdi” beoordelen of het hier om een Marokkaan, een Turk of wellicht een Egyptenaar gaat?

Bensaïdi is dan wel een “min of meer” Marokkaanse achternaam (want komt in NL helemaal niet voor!), maar Murat is typisch een voornaam die in zowel Turkije als Marokko wordt gebruikt!

3. Voor het onderzoek naar stageplaatsen in de bouw zijn alleen mannelijke proefpersonen ingezet en in de andere bedrijfstakken alleen vrouwen!

Het lijkt me dus niet zo zeer dat Marokkanen in zijn algemeenheid worden gediscrimineerd, maar Marokkaanse jongens die (zeggen dat ze) in de bouw willen werken.

De Marokkaanse meiden mogen namelijk evenvaak als hun Nederlandse medescholieren op gesprek komen om een stageperiode in een winkel of restaurant te doorlopen.

Het had mij niets verbaasd als er met een (betere) steekproef “bewezen” had kunnen worden dat Nederlandse meiden gediscrimineerd in de bouwsector. Wat waarschijnlijk ook zo is, jammer genoeg.

Verder lezen:
– In Nu.nl: ‘Marokkaanse stagiaires vaak geweigerd’
– Het onderzoek van Groen Links
– Wat Marokkanen er zelf van vinden: Maroc.nl
– De volledige uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling doet uitspraak over de zaak “2005-136: Verboden onderscheid op grond van ras door afwijzend te reageren op een sollicitatie van verzoeker vanwege zijn niet-Nederlandse achternaam.”