Ahmed moet Ahmed Jan kunnen heten

Minister Hirsch Ballin sprak zich onlangs uit over het naamrecht van Marokkaanse Nederlanders. Hij stelt de Marokkaanse regering een compromis voor: ‘Naam als Ahmed Jan moet kunnen’. Ofwel, bij een dubbele nationaliteit zouden ook Nederlandse voornamen moeten worden toegestaan, zij het dat de eerste naam nog altijd een Arabische naam moet zijn, om tegemoet te komen aan de wensen van de Marokkaanse regering.

Het blijft vreemd, dat een groeiend deel van de Nederlandse kinderen afhankelijk is van hun voornaam als het gaat om (onder meer) het recht om van hun (groot)ouders te erven.