Dechanté

Op het namenprikbord vraagt een kersverse tante wat de naam van haar nieuwe nichtje Dechanté betekent.

Op internet is er namelijk “niets” over te vinden, zo meldt ze. For a reason! denk ik dan. Dechanté is natuurlijk helemaal geen meisjesnaam, maar (min of meer) een werkwoordsvorm van het Franse werkwoord déchanter: “een toontje lager zingen”.

Depuis qu’elle a accouché, Britney Spears déchante sur le mariage, et réalise que son Kevin n’est peut-être pas le cadeau du siècle.

Sinds zij is bevallen, zingt Britney Spears een toontje lager over het huwelijk, en realiseert zich dat haar Kevin misschien niet het cadeau van de eeuw is.

Misschien kwam kleine Dechanté gillend ter wereld en hopen de ouders dat via de inschrijving van deze naam bij de burgerlijke stand bedwongen te hebben. Ik vrees het ergste.