Jezus In De Koran

De eerste verhalen over de geboorte van Jezus Christus zijn pas tientallen jaren later opgetekend en spreken elkaar op significante punten tegen.

In de koran wordt uitgebreid ingegaan op de geboorte van de profeet en dat verhaal werpt volgens The Statesman wéér ander licht op de zaak.


Jezus wordt besneden… (The Brick Testament)

Jezus heet in de islamitische geschriften Isa (wat in Nederland een van de populairste meisjesnamen is…) of ook wel Isa ibn Maryam: Jezus, zoon van Maria.

Overigens maakt de koran naast de rol van Jezus ook melding van die van andere beeldbepalende bijbelfiguren.

Voor het namenprikbord had ik al eens een rijtje bij elkaar gezocht:
Noach (Nuh)
Abraham (Ibrahim)
Lot (Lut)
Ismael (Isma’il)
Isaac (Ishak)
Jacob (Yakub)
Jozef (Yusuf)
Job (Eyyub, Ayoub)
Mozes (Musa) >>
Aaron (Harun)
David (Davud)
Salomon (Süleyman)
Jona/Jonas (Yunus)
Johannes de Doper (Yahya)
Jezus (Iesa)
Elias (Ilyas)

Van het merendeel had ik me niet gerealiseerd dat beide namen op dezelfde figuur sloegen. Ik heb meerdere buurjongetjes, maar dat Job (zusje Merel en broertje Lucas) en Ayoub (broers Mohamed en Rayan) dezelfde achtergrond hebben?