Max Hell Mag Niet Naar Katholieke School

Ieder zijn ding natuurlijk, maar om nou een vijfjarig jongetje af te wijzen omdat zijn achternaam katholieken tegenstaat?

De Australische kleuter met de ietwat onfortuinlijke naam Max Hell werd op zijn kleuterschool gepest met zijn achternaam, reden voor zijn vader Alex om een andere school voor zijn zoon te kiezen.

De school – de katholieke St Peter’s Apostle School – waarop hij zijn oog hadden laten vallen wilde het kind uiteindelijk alleen toelaten als Max Hell de naam van zijn moeder zou gaan dragen, het voor christenen minder schuldige Wembridge.

De directeur van de school meldde dat het geven van een achternaam als Hell aan een kind gelijk stond aan het maken van een roede voor je zoons rug. Au.

Pas toen vader Hell de media zocht met het verhaal, veranderde St Peter’s (die van die hemelpoort) van mening.

Voor Max Hell was toen gelukkig al een wat toegeeflijker school gevonden.

Alex Hell (45) vertelt dat zijn familienaam Oostenrijks is en verwantschap heeft met de Duitse (en Nederlandse) woorden hel (verlicht); helder; schel. De hel in de zin van onderwereld heeft een andere etymologie.