Seinfeld Vader Van Shepherd

Jerry Seinfeld en Jessica Sklar zijn maandag 22 augustus 2005 voor de derde keer ouders geworden.

Dochter Sascha (4) en zoon Julian (2) gingen jongste zoon Shepherd Kellen Seinfeld voor.

Voor alle duidelijkheid: Shepherd betekent in het Engels (schaap)herder!