Vlaamse Leraren Heten Vooral Mark Of An

In De Standaard van woensdag 3 oktober: stond het (voor mij) boeiende artikel: Vlaamse leraar heet Mark, lerares An:

Mark (Marc) en An (Ann/Anne) zijn de meest voorkomende voornamen onder de Vlaamse onderwijzers. Dat staat te lezen in het oktobernummer van het onderwijstijdschrift Klasse.

Klasse nam de voornamen van de 162.000 Vlaamse leraren onder de loep en kwam tot de vaststelling dat de top 20 van de voornamen van leraren grote gelijkenissen vertoont met de top 20 van alle Vlaamse voornamen.

Onder het mannelijke lerarenkorps is Mark/Marc de meest voorkomende voornaam (1.750), voor Jan (1.722) en Luk/Luc (1.647). Opvallend is dat mannelijke leerkrachten vaak korte, krachtige namen hebben zoals Jan, Johan, Bart, Jef, Paul, Filip, Koen en Frank.

Er zijn ook namen die minder vaak voorkomen dan het algemeen gemiddelde, zoals Patrick, Kristof en Rudi. Een algemeen veel voorkomende naam als Eddy (gemiddeld op acht) staat bij de leraren niet in de top 20.

Onder de vrouwelijke leerkrachten is An (of Ann/Anne) veruit de populairste naam (5.320 keer), voor Maria/Marie/Mia (3.099) en Hilde (2.769). Namen die meer voorkomen bij leraressen dan elders zijn onder meer Els, Katrien en Kristien.

Namen als Linda, Carine, Rita en Ingrid komen dan weer minder vaak voor dan gemiddeld en algemeen populaire namen als Nancy, Nathalie, Nicole, Monique en Sandra staan niet in de top 20 bij de leraressen.

Dat namen als Eddy en Rudy bij de mannelijke en Nancy, Nathalie en Sandra niet in de leraren top 20 staan heeft volgens VUB-onderzoekster Jessy Siongers wellicht te maken met het feit dat leraren een middenklasseachtergrond hebben.

‘Bij jongeren zijn de namen die eindigen op een i-klank of op een a vooral te vinden bij kinderen van lager geschoolde ouders’, aldus Siongers.

Klasse wijst erop dat de volgende generatie leerkrachten waarschijnlijk heel andere namen zal hebben. ‘Bij de kinderen die vorig jaar geboren werden, komt aan de top, op Marie na, geen enkele naam meer voor die nu in de top vijf staat. Dat worden dus juffrouw Emma, Lotte, Lore, Julie, Marie en meester Milan, Wout, Robbe, Senne en Thomas’.