Belgische Marokkanen Moeten Kiezen

Interessante kwestie: Marokkaanse kinderen die in België worden geboren moeten een naam krijgen die in Marokko wordt goedgekeurd, anders krijgt het kind alleen de Belgische nationaliteit.

Al erg genoeg dat Marokkaanse ouders een westerse naam nodig (denken te) hebben opdat hun kind betere kansen heeft in België, maar dit terzijde. Zou het overigens echt zo lastig zijn om naar Marokko af te reizen als je alleen een Belgisch paspoort hebt?

Hollandse naam taboe

door Ronald Veerman

Marokkaanse kinderen mogen in België geen Jan of Pieter heten, of een andere typisch Nederlandse naam dragen als ze tenminste een Marokkaans paspoort willen.

Bij onze zuiderburen is opschudding ontstaan nu een groeiend aantal in Vlaanderen geboren baby’s de Marokkaanse nationaliteit wordt geweigerd omdat hun naam te westers klinkt.

Aanleiding vormt de uiterst strikte houding van de Marokkaanse ambassade bij onze zuiderburen. Die weigert paspoorten te verstrekken aan kinderen wiens naam niet voorkomt op een in 1995 vastgestelde lijst met traditionele islamitische voornamen.

Zo zijn emigranten met een Vlaamse partner die hun dochter bijvoorbeeld Katrien, Jasmijn of Sara zonder ‘h’ willen noemen, kansloos en verkrijgen ze naast de Belgische niet de Marokkaanse nationaliteit.

De kwestie vormt vooral bij Marokkanen van de tweede en derde generatie een al groter dilemma, die bewust een westerse naam uitpikken om de toekomstkansen van hun kind te vergroten.

Gedwongen door de strenge regel en bang dat hun kroost later moeilijk naar Marokko kan reizen, kiest een aantal echter toch met tegenzin voor Mohammed, Mehdi of Yasmine.

Is deze Marokkaanse praktijk onaanvaardbaar en vormt ze een onnodige belemmering om echt te integreren?

Of heeft het mogelijk onbedoeld ook een positief effect: modern ingestelde allochtonen die, gedwongen een keus te maken, het tweede paspoort wellicht al vaker laten schieten?

Bron: De Telegraaf